top of page

Privacyverklaring

 

 

Algemeen  

Dit is de privacyverklaring van M.I.C., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76184145

Het betreft het fysieke bedrijf en de website www.micexclusive.nl

 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door M.I.C.. Het betreft verwerkingen via de website micexclusive.nl. Gegevensverwerking is bijvoorbeeld noodzakelijk voor het verstrekken van informatie en voor het uitvoeren van een overeenkomst en vindt plaats na toestemming van betrokkene(n). 

 

M.I.C. respecteert de privacy van alle opdrachtgevers en gebruikers van onze websites en deelnemers van onze diensten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten (waaronder het leveren van producten) door M.I.C.

 

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van M.I.C, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Daarbij vragen wij ook om uw toestemming om deze gegevens te verwerken. De gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van M.I.C. en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Zonder persoonsgegevens kunnen wij geen uitvoering geven aan onze diensten.

 

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door M.I.C. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. 

 

Contactgegevens

M.I.C.

Noordland 29    

4451 RP Heinkenszand

mobiel: 0031 (0)69043757

website: http://www.micexclusive.nl

mail: info@micexclusive.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

M.I.C. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam

 • adresgegevens

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • lijst met contactgegevens van de klant via een app (o.a. Dropbox)

 • IBAN nummer


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

M.I.C. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het verstrekken van informatie 

 • het (digitaal) aanbieden van offertes

 • om goederen en diensten bij u af te leveren 

 • het afhandelen van uw betaling

 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • M.I.C. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

M.I.C. verzamelt geen persoonsgegevens met als doel om profielen op te stellen en deze gegevens te gebruiken. 

M.I.C. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten om persoonlijke aspecten te evalueren. 

 

Automatisering

M.I.C. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

 • Rabo (bankzaken)

 • Factuursturen (boekhoudprogramma)

 • Beeke en van Belzen BV (boekhouder t.b.v. boekhouding en belasting)

 • Belastingdienst (aangifte belastingen)

 • ICloud (bescherming telefoon contact  gegevens, back-up)

 • Facebook/ Twitter /Instagram. Het betreft foto’s van geleverde producten, waarbij beeltenis van personen altijd met toestemming van betrokkenen plaatsvindt. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

M.I.C. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens: 

- waar het betreft geleverde producten en diensten sluit de bewaartermijn aan bij de wettelijke bewaartermijn die de Belastingdienst hanteert : 7 jaar

 • waar het betreft overige zaken zoals verstrekken van informatie: max 1 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

M.I.C. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. M.I.C. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt M.I.C. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 

 

Het betreft:

 • Rabobank (bankzaken)

 • Factuursturen (boekhoudprogramma)

 • Dropbox (complete administratie)

 • Beeke van Belzen BV (boekhouder t.b.v. boekhouding en belasting)

 • Belastingdienst (aangifte belastingen)

 • ICloud (bescherming telefoon contact gegevens, back-up)

 • Facebook/ Twitter /Instagram foto’s van geleverde diensten, zonder personen (of) in overleg met u)  

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

M.I.C. gebruikt cookies of vergelijkbare technieken. Zie hiervoor de coockieverklaring.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door M.I.C. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@micexclusive.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. M.I.C. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

M.I.C. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 0031 (0)629043757 of info@micexclusive.nl

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden geüpdatet. 

Deze versie van de privacyverklaring is van kracht met ingang van 11 december 2020.

Cookieverklaring

 1. Het gebruik van cookies

 

www.micexclusive.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

 

2. Toestemming voor het gebruik van cookies

 

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

 

 

3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

 

Wij gebruiken de volgende type cookies:

 

 • Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruiksvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt gestopt.

 • Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat je iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of u de site al eerder hebt bezocht of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt. Bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data worden verzameld:

 

    - het aantal unieke bezoekers

    - hoe vaak gebruikers de site bezoeken

    - welke pagina’s gebruikers bekijken

    - hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken

    - bij welke pagina bezoekers de site verlaten

 

 • Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat je iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of u de site al eerder hebt bezocht of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt. Bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data worden verzameld:

 

    - welke pagina’s gebruikers bekijken

    - hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken

    - bij welke pagina bezoekers de site verlaten

 

 • Social media related cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook, Instagram en LinkedIn welke artikels en pagina[s je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen.

 

 

4. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 

U heeft het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heeft u recht van bezwaar tegen verwerking van persoongsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen naar info@micexclusive.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

 

 

5. Cookies blokkeren en verwijderen

 

U kunt cookies te allen tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via uw internetbrowser. Ook kunt u uw internetbrowser zodanig instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van uw browser. Als u de cookies in uw browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.

                                    

Wees u er wel van bewust dat wanneer u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u de website helemaal niet meer kunt bezoeken.

 

Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van uw browser te gaan.

 • Firefox

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

 • Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.PLatform=desktop&hl=nl

 • Internet Explorer

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 • Safari

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

                             

 

6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

 

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

In eventuele (blog)artikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www.micexclusive.nl wordt ontsloten door middel van bepaalde cookies (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Komt u op onze website onvoorziene cookies tegen die u niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@micexclusive.nl, U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

 

 

7. Slotopmerkingen

 

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@micexclusive.nl

Deze versie van de privacyverklaring is van kracht met ingang van 11 december 2020.

 

Cookieverklaring

Privacyverklaring

bottom of page